بازی Fortnite

یک راه ساده برای گول زدن حریفتان در بازی Fortnite

با ایستگاه بازی همراه باشید

این راهکار بازی Fortnite در حال حاظر در Reddit دست به دست می‌شود، و هم ساده و هم بسیار هوشمندانه است. این کاری‌ست که باید انجام دهید.

بازی Fortnite

اول یک سازه می‌سازید که به حریفتان شلیک کنید. آن‌ها می‌دانند شما آنجایید که مشکلی ندارد. مهم اینجاست که شما مطمئن شوید که آن‌ها بدانند شما کجایید و بتوانند شما را ببینند.

یک در در دیوار پشت سرتان بسازید و سپس از سازه خودتان بدون این که از ان در استفاده کنید بیرون بپرید تا آن‌ها ببینند که شما از انجا خارج شده‌اید. آن‌ها فکر می‌کنند که قصد شما دور زدن آن‌ها و قافل گیر کردن باشد پس به سمت جلو حرکت می‌کنند.

دوباره از دری که ساخته‌اید به سازه وارد شوید که آن‌ها نبینند که شما دوباره وارد شدید و به آن‌ها شلیک کنید و ببینید که چطور قبل از که بمیرند، گیج می‌شوند.

این مورد یکی آز آن‌هاست که وقتی به در عمل انجامش دهید و ببینیدش منطقی به نظر می‌رسد، ولی این حرکتی‌ست که به هیچ وجه به فکرم نمی‌رسید. اگر نصیحت ما را می‌خواهید، هیچ وقت به کسی که از برج خودش به بیرون می‌پرد اعتماد نکنید.

دسته بندی
اخباراخبار بازیراهنما و آموزش

یک دیدگاه

مطالب مرتبط